Na co si dát pozor při ohýbání nerezových plechů

Na co si dát pozor při ohýbání nerezových plechů

dodavatel nerezových plechů
1. Čím silnější je nerezový plech, tím větší je požadovaná pevnost v ohybu. S rostoucí tloušťkou plechu je třeba při seřizování ohýbačky odpovídajícím způsobem upravit pevnost v ohybu.

2. Ve velikosti jednotky, tím větší pevnost v tahu nerezové deskytím menší je prodloužení a požadovaná pevnost v ohybu a úhel ohybu musí být také větší.

3. Tloušťka nerezového plechu na konstrukčním výkresu odpovídá poloměru ohybu. Zkušenosti ukazují, že rozvinutá velikost ohýbaného výrobku je pravoúhlá strana mínus součet tlouštěk dvou desek, což splňuje požadavky na přesnost návrhu.

4. Čím vyšší je mez kluzu nerezové oceli, tím silnější je elastické zotavení. Aby bylo dosaženo úhlu 90° v zakřivené části, musí být požadovaný úhel tabletování zmenšen.

5. Ve srovnání s uhlíkovou ocelí, nerezová ocel se stejnou tloušťkou má větší úhly ohybu a vyžaduje zvláštní pozornost, jinak dojde k praskání při ohybu a ovlivní pevnost obrobku.