Właściwości mechaniczne i charakterystyki wytrzymałościowe stopu C71500

C71500 to stop miedzi z niklem, znany również jako stop miedzi z niklem 70/30. Składa się głównie z 70% miedzi (Cu) i 30% niklu (Ni) z niewielkimi ilościami żelaza (Fe) i manganu (Mn). C71500 ma dobrą odporność na korozję i właściwości mechaniczne i nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych.

Poniżej przedstawiono niektóre cechy i zastosowania stopu C71500:

Odporność na korozję: stop C71500 ma doskonałą odporność na korozję, szczególnie w środowisku wody morskiej i słonej. Dlatego jest powszechnie stosowany w inżynierii morskiej, systemach chłodzenia wodą morską, elementach statków itp.

Właściwości mechaniczne: stop C71500 ma dobrą wytrzymałość i wytrzymałość oraz może utrzymywać stabilne właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur. Ma dobrą udarność i plastyczność i nadaje się do produkcji rurociągów, zaworów, korpusów pomp i innych elementów wymagających wytrzymałości i niezawodności.

Właściwości spawalnicze: stop C71500 ma dobrą spawalność i może być łączony i wytwarzany typowymi metodami spawania (takimi jak spawanie w osłonie gazów, spawanie łukowe itp.).

Przewodność cieplna: stop C71500 ma wysoką przewodność cieplną i może być stosowany w zastosowaniach wymagających wysokiej przewodności cieplnej, takich jak wymienniki ciepła, grzejniki itp.

C71500, znany również jako stop miedzi z niklem 70/30, ma następujące właściwości fizyczne i chemiczne:

Producent stopu C71500

Właściwości fizyczne:

Gęstość: około 8.94 g/cm3.

Temperatura topnienia: około 1170°C (2140°F).

Współczynnik rozszerzalności cieplnej: Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej wynosi około 13.2 x 10^-6/°C w temperaturze pokojowej.

Przewodność cieplna: Przewodność cieplna wynosi około 30.7 W/(mK) w temperaturze pokojowej.

Przewodność elektryczna: Przewodność elektryczna wynosi około 7.6 MS/m w temperaturze pokojowej.

Właściwości chemiczne:

Główny skład: Składa się ze stopu C71500 składa się głównie z 70% miedzi (Cu) i 30% niklu (Ni), z niewielkimi ilościami żelaza (Fe) i manganu (Mn).

Odporność na korozję: C71500 ma dobrą odporność na korozję w mediach korozyjnych, takich jak woda morska, słona woda oraz roztwory kwaśne i zasadowe.

Wytrzymałość: stop C71500 ma dobrą wytrzymałość i wytrzymałość oraz może utrzymywać stabilne właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur.

Magnetyzm: stop C71500 jest niemagnetyczny w temperaturze pokojowej.

Stop C71500 ma szeroki zakres zastosowań w wielu dziedzinach, w tym typowe zastosowania

Inżynieria morska: dzięki doskonałej odporności na korozję i erozję wody morskiej stop C71500 jest powszechnie stosowany w produkcji sprzętu i komponentów inżynierii morskiej, takich jak chłodnice wody morskiej, rury ze słoną wodą, elementy statków itp.

Przemysł chemiczny: Ze względu na dobrą odporność na korozję stop C71500 nadaje się do urządzeń do procesów chemicznych, destylatorów, rur piecowych, wymienników ciepła i nośników katalizatorów itp.

Energetyka: stop C71500 jest używany do produkcji komponentów, takich jak chłodnice, skraplacze i wymienniki ciepła do urządzeń wytwarzających energię elektryczną, aby zapewnić wydajne przenoszenie ciepła i odporność na korozję.

Przetwórstwo spożywcze: stop C71500 spełnia normy sanitarne i może być stosowany w urządzeniach i pojemnikach do przetwarzania żywności, takich jak puszki na żywność, rury i części mające kontakt z żywnością.

Specjalne wymagania:

Odporność na korozję: stop C71500 powinien mieć dobrą odporność na korozję, zwłaszcza na media korozyjne, takie jak woda morska, słona woda oraz roztwory kwaśne i zasadowe.

Właściwości mechaniczne: stop C71500 musi mieć określoną wytrzymałość, wytrzymałość i plastyczność, aby spełnić wymagania określonych zastosowań.

Spawalność: stop C71500 musi mieć dobrą spawalność, aby zapewnić niezawodne połączenia spawane podczas produkcji i instalacji.

Obróbka cieplna i starzenie: W zależności od wymagań konkretnego zastosowania stop C71500 można poddać obróbce cieplnej i starzeniu w celu poprawy jego właściwości i odporności na korozję.

Kontrola jakości: Ścisła kontrola jakości, w tym testowanie materiałów, monitorowanie procesu i kontrola produktu, jest wymagana podczas produkcji i produkcji stopu C71500, aby zapewnić jakość i spójność stopu.

Podsumowując, stop C71500 ma szeroki zakres zastosowań w inżynierii morskiej, przemyśle chemicznym, energetycznym i spożywczym, gdzie należy spełnić specjalne wymagania, takie jak odporność na korozję, właściwości mechaniczne, właściwości spawalnicze, wymagania dotyczące obróbki cieplnej i kontroli jakości. Te wymagania są kluczowymi czynnikami zapewnienia doskonałe osiągi i niezawodność stopu C71500 w określonych środowiskach.